Frågor och svar

Vad är Bluetooth®?

Bluetooth är namnet på en trådlös teknologistandard som tillåter olika typer av elektroniska apparater att kommunicera med hjälp av radiovågor med kort avstånd. Då Bluetooth är en mycket flexibel teknologi har inte aktiverade apparater alltid samma profiler. Hondas handsfreetelefonsystem är kompatibelt med Bluetooth-aktiverade telefoner med en handsfree-profil. Standarden tillåter att ett brett sortiment av apparater kommunicerar med varandra med minsta möjliga ansträngning från användaren.

Hur vet jag om min telefon kommer att fungera med Hondas handsfreetelefon?

Klicka här för en lista över Bluetooth-aktiverade telefoner som fungerar tillsammans med Hondas handsfreetelefon.

Hur ställer jag in min telefon för att fungera med Hondas handsfreetelefon?

Klicka på länken till instruktionerna för att ta reda på hur du ställer in (eller “parar ihop”) din telefon med ditt fordon.

Hur svarar jag på samtal med Hondas handsfreetelefon?

När telefonen har parats ihop behöver den bara ligga i fordonet och vara påslagen. Nu kan du svara telefonen utan att röra vid telefonen.

  1. Tryck in och släpp ut “Talk”-knappen på ratten. Ljudsystemet växlar automatiskt till handsfreeläge. Börja prata.
  2. Tryck på knappen “Back” på ratten när du är klar med samtalet.

Hur ringer jag upp med Hondas handsfreetelefon?

När telefonen har parats ihop behöver den bara ligga i fordonet och vara påslagen. Nu kan du ringa samtal utan att röra vid telefonen.

  1. Tryck in och släpp ut “Talk”-knappen på ratten. Ljudsystemet växlar automatiskt till handsfreeläge.
  2. Säg “call.” Fordonet frågar vilket namn eller nummer som du vill ringa.
  3. Tryck och släpp knappen “Talk” på ratten och säg numret som du vill ringa upp. Fordonet bekräftar numret och säger “Say CALL, DIAL, or CONTINUE to add numbers” (Säg RING UPP, SLÅ NUMMER eller FORTSÄTT för att lägga till nummer).
  4. Tryck in och släpp ut “Talk”-knappen och säg “call”. Din telefon ringer upp numret.
  5. Efter samtalet trycker du på knappen “Back”. Ljudsystemet återgår automatiskt till det tidigare läget.

Mitt batteri tar slut snabbare när jag använder Bluetooth.

Batteriprestanda beror på många faktorer, inklusive vilka funktioner och/eller inställningar som du väljer och använder, inklusive Bluetooth. Användning av Bluetooth-funktionen i vissa telefoner kan leda till att batteriet töms; stäng därför av Bluetooth-funktionen när den inte används för att spara batteriström.

Vad är Bluetoothljud?

Bluetoothljud är möjligheten att spela musik trådlöst genom ditt fordons ljudsystem med hjälp av en Bluetooth-enhet. Du måste koppla ihop din musikenhet tillBluetooth Honda Handsfree Telephone-systemet först, sedan kan du spela din musik genom fordonets ljudsystem.

Hur vet jag om min enhet kommer att fungera?

Enheten måste ha A2DP Bluetooth-profilen och den måste listas som “godkänd” för “Bluetooth” funktionen på enhetens kompabilitetslista.

Kan jag använda knapparna på mittkonsolen (play, pause, forward och skip) för att styra min kompatibla Bluetooth-ljudenhet?

Enheten måste ha AVRCP Bluetooth-profilen och den måste listas som “godkänd” för “Bluetooth-ljud”-funktionen på enhetens kompabilitetslista.

Vad händer om min musikenhet inte ’t har de nödvändiga Bluetooth-profilerna? Kan jag fortfarande spela musik genom fordonets ljudsystem?

Om du har en USB-kontakt för din musikenhet kan du ansluta din enhet med hjälp av USB-enheten.

Vilken ljudkvalitet kan jag förvänta mig från Bluetooth-ljudfunktionen?

Ljudkvaliteten på musiken varierar beroende på enhet, nätverk och musikfiler.